ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | Procurement News

ประกาศจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริมค่านิยมคนรุ่นใหม่รักอย่างสร้างสรรค์ ประจำปี 2551 ประกาศจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริมค่านิยมคนรุ่นใหม่รักอย่างสร้างสรรค์ ประจำปี 2551

by admin | Posted on 2018-01-22 23:04:12
ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2713 0497 ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561 ผู้ที่สนใจต้องเป็น : นิติบุคคล หรือบุคคล ที่ไม่เคยเป็นผู้ถูกประกาศทิ้งงานของทางราชการ เท่านั้น
 PDF : ประกาศจัดจ้าง ส่งเสริมค่านิยมคนรุ่นใหม่รักอย่างสร้างสรรค์ ประจำปี 2561.pdf