ข่าวกิจกรรม | Activities News

ยท.ร่วมแสดงความยินดี "ครบรอบ 10 ปี ไทยพีบีเอส" ยท.ร่วมแสดงความยินดี "ครบรอบ 10 ปี ไทยพีบีเอส"

by admin | Posted on 2018-01-17 21:25:06
เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก เนื่องในวันครบรอบ 10 ปี สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) แก่ รศ. จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุม Hall 2 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 PDF : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด