ข่าวกิจกรรม | Activities News

ยท.มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติด้วยกิจกรรม ยท.มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติด้วยกิจกรรม

by admin | Posted on 2018-01-14 16:34:47
เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเนื่องวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ "ป(ล)อด" โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดขึ้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพมหานคร (ท้องฟ้าจำลอง เอกมัย) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์และกิจกรรมแก่ครอบครัว ตลอดจนติดอาวุธทางความรู้เกี่ยวพิษภัยจากบุหรี่ ให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันที่ดีและมีสุขภาพที่แข็งแรงต่อไปในอนาคต ภายในงานมีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 ครอบครัว ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ นิทรรศการ ป(ล)อด เรียนรู้เรื่องผลกระทบจากบุหรี่ที่ส่งผลเสียต่อปอดของเรา บูธ Gen Z Gen Strong จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และบูธวัดความดันปอด จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อีกทั้งยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเวที การแสดง Sci-Show และกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษมากมาย ที่นำแจกให้เด็กๆ เป็นของขวัญในวันเด็กแห่งชาติปีนี้อีกด้วย
 PDF : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด