ข่าวกิจกรรม | Activities News

ยทก. แถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์โดยเยาวชนเพื่อเยาวชน ภาค 2 ยทก. แถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์โดยเยาวชนเพื่อเยาวชน ภาค 2

by admin | Posted on 2017-11-24 23:34:08
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร) จัดแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ The Assassin 2 : เพียงลมพัดผ่าน เนื่องในวันวันสิทธิเด็กสากล ประจำปี 2560 ภาพยนตร์แนววัยรุ่น สะท้อนสังคม สอดแทรกความสนุกสนานและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงทางสังคม เช่น บุหรี่ เหล้า และยาเสพติด จนสุดท้ายต้องพบกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” พร้อมทั้งจัดฉายภาพยนตร์ รอบปฐมฤกษ์ The Assassin 2 : เพียงลมพัดผ่าน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ อีกทั้ง จะมีกำหนดจัดฉาย ภาพยนตร์ The Assassin 2 : เพียงลมพัดผ่าน ขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตามรายละเอียดดังนี้ - วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รอบ เวลา 15.00 นาฬิกา และเวลา 16.00 นาฬิกา - วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงภาพยนตร์ SF Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 รอบ เวลา 15.00 นาฬิกา และเวลา 16.00 นาฬิกา - วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงภาพยนตร์ ที่ 5 Major Platinum Cineplex ศูนย์การค้า Vientiane Centre Mall (Lao PDR) V.T. Capital , Sisattanak District (นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว) *หมายเหตุ เปิดสำลองบัตรทางเว็บไซด์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ทางเว็บไซด์ www.ynetbangkok.or.th
 PDF : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด