ข่าวกิจกรรม | Activities News

ยทก. จัดสมัชชาเยาวชน 2 ฝั่งโขง (ไทย-ลาว) ยทก. จัดสมัชชาเยาวชน 2 ฝั่งโขง (ไทย-ลาว)

by admin | Posted on 2017-10-03 13:21:31
เมื่อระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาเด็กและเยาวชนสองฝั่งแม่น้ำโขง (ไทย - ลาว) พร้อมทั้งมีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างองค์กรเด็กและเยาวชนไทยและลาว ณ โรงแรมอัศวรรณ ศูนย์การค้าอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย Youth Network of Bangkok by Thailand Youth Institute to host The Mekong River Youth Assembly (Thailand - Lao PDR) and The Signing Ceremony of the Memorandum of Understanding between the Children and Youth Organization of Thailand and Lao PDR. On September 29-30, 2017 in Nong Khai, Thailand. #THxLA
 PDF : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด