ข่าวกิจกรรม | Activities News

ปธ.ยทก. ร่วมเสวนาหัวข้อ"อยู่อย่างไรในสังคมนิยมเสี่ยง?" ปธ.ยทก. ร่วมเสวนาหัวข้อ"อยู่อย่างไรในสังคมนิยมเสี่ยง?"

by admin | Posted on 2017-09-28 21:00:04
เมื่อวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวานา หัวข้อ "อยู่อย่างไรในสังคมนิยมเสี่ยง ?" ณ ห้องแมนดาริน ซี โรงแรมแมนดาริน สามย่าน จัดโดย เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ครอบครัว และสังคม ตระหนักถึงสถานการณ์ของการพนันรูปแบบต่างๆในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ที่เยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะพนันในโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายควรรู้เท่าทันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมา ต่อเยาวชนและประเทศชาติในอนาคต
 PDF : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด