ข่าวประชาสัมพันธ์ | Public Reletions News

เครือข่ายยุวทัศน์ฯ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายยุวทัศน์ฯ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม

by admin | Posted on 2017-09-28 20:45:36
สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร (สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย) ได้รับการเสนอเข้ารับรางวัลโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เนื่องจากมีผลงานดีเด่นและเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
 PDF : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด