ข่าวกิจกรรม | Activities News

ยก. ร่วมขับเคลื่อนกลไกระดับชาติ ว่าด้วยเรื่องสุขภาพวัยรุ่น ยก. ร่วมขับเคลื่อนกลไกระดับชาติ ว่าด้วยเรื่องสุขภาพวัยรุ่น

by admin | Posted on 2017-09-28 21:03:12
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะผู้บริหารสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมเวทีสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการกลไกระดับชาติ ว่าด้วยเรื่องสุขภาพและพัฒนาการวัยรุ่น ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร จัดโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำกรอบแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์ ระดับชาติว่าด้วยเรื่องสุขภาพ และพัฒนาการของวัยรุ่น ตลอดจนสร้างกลไกในการบูรณาการการทำงานด้านสุขภาพเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กวัยรุ่น
 PDF : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด