ข่าวกิจกรรม | Activities News

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2560 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2560

by admin | Posted on 2017-09-18 19:59:50
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมอู่ตะเภา โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 และประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากร
 PDF : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด