ข่าวกิจกรรม | Activities News

ยุวทัศน์ฯ แถลงข่าวหลักสูตรคุ้มครองเด็กจากสื่อออนไลน์ ยุวทัศน์ฯ แถลงข่าวหลักสูตรคุ้มครองเด็กจากสื่อออนไลน์

by admin | Posted on 2017-09-14 21:15:35
วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา นายสิรวิชญ์ โรจน์วัฒนาศิริ เลขาธิการเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร แถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรองค์กรผู้นำเยาวชนเพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร และสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทั้งนี้ยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันอีกด้วย ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน
 PDF : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด