ข่าวกิจกรรม | Activities News

ยทก. ประชุมปรึกษาหารือการจัดสมัชชาเด็กและเยาวชน ไทย-ลาว ยทก. ประชุมปรึกษาหารือการจัดสมัชชาเด็กและเยาวชน ไทย-ลาว

by admin | Posted on 2017-09-08 21:44:21
เมื่อระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2560 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร นำโดย นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ รองประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองเลขาธิการเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร นายรัฐธรรมนูญ ทั่งทอง หัวหน้าสำนักวิชาการและแผนงาน และนายสุริยันต์ ผาละนัด หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและบริหาร เดินทางไปยัง สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อปรึกษาหารือการจัดประชุมสมัชชาเด็กและเยาวชนสองฝั่งโขง (ไทย-ลาว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงานและแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมยาสูบของแต่ละประเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายระหว่างแกนนำเด็กและเยาวชนทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งมีกำหนดจัดประชุมขึ้นในระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอัครวรรณ (ศูนย์การค้าอัครวรรณช๊อปปิ้งคอมเพล็กซ์) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 PDF : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด