ยทก.จัดประชุมโครงการ"มีวินัย ช่วยลดอุบัติเหตุ" | Thailand Youth Institute (TYI) สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย | THAILAND YOUTH INSTITUTE (TYI)


ข่าวกิจกรรม | Activities News

ยทก.จัดประชุมโครงการ"มีวินัย ช่วยลดอุบัติเหตุ" ยทก.จัดประชุมโครงการ"มีวินัย ช่วยลดอุบัติเหตุ"

by admin | Posted on 2018-03-19 20:34:04
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และบริษัทเอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินโครงการ"มีวินัย ช่วยลดอุบัติเหตุ" ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนเข้าร่วม การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการมีส่วนร่วมของนักศึกษากับการสร้างวินัยบนท้องถนน ตลอดจนส่งเสริมทักษะการขับขี่รถยนต์ในระดับอุดุมศึกษา
 PDF : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด