ข่าวกิจกรรม | Activities News

ยทก. จัดกิจกรรมปลูกป่าถวายในหลวง ร.9 ยทก. จัดกิจกรรมปลูกป่าถวายในหลวง ร.9

by admin | Posted on 2017-09-08 18:20:52
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 11.30 นาฬิกา เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมปลูกป่าถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยร่วมกับภาคประชาสังคมผู้ขับขี่รถยนต์ยี่ห้อ MG ปลูกต้นกล้าจำนวน 99 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุทยานแห่งชาติไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งในอนาคตทางอุทยานแห่งชาติไทรโยคจะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามรอยพระราชา ตลอดจนเป็นการสนองแนวพระราชดำริที่ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม