ข่าวกิจกรรม | Activities News

ยท. จัดเสวนา E-Sports นักกีฬา หรือ เด็กติดเกม ยท. จัดเสวนา E-Sports นักกีฬา หรือ เด็กติดเกม

by admin | Posted on 2018-08-02 17:13:19
เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส กรุเทพมหานคร และปริมณฑล ภายใต้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) จัดเวทีเสวนา ในหัวข้อ  E-Sports กีฬา (?) ยุคใหม่ของคน Gen Z มีวัตุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในกีฬาอิเล็กทรอนิกส์(E-Sports) และรับรู้ถึงผลกระทบจากภัยร้ายแฝงที่มาพร้อมกับการเล่นเกม  ตลอดจนเพื่อหาข้อเสนอในการเตรียมรับมือเพื่อแก้ไขปัญหาจากกีฬา E-Sports ที่อาจส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวชนในอนาคต ภายในการเสวนาได้รับเกียริจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 1. อาจารย์ธีรวีร์ อำพันศิริ อาจารย์คณะดิจิทัลมีเดีย หมาวิทยาลัยศรีปทุม 2. นายวิสุทธิ์ เหมือนแตง ผู้จัดการทีมสโมสร LYNX THAILAND 3. นายดิเรก พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้แทนชมรม E-SPORT มหาวิทยาลัยรามคำแหง 4. รองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 5. ดร.ธีรารัตน์  พันทวี วงศ์ธนะอเนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน และ 6. นายพงศ์ธร จันทรัศมี ผู้แทนมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ  จัดขึ้น ณ อาคาร D ห้องประชุมชั้น 3 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) 


 PDF : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด