ข่าวประชาสัมพันธ์ | Public Reletions News

ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายสปอต Gen Z รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้า ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายสปอต Gen Z รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้า

by admin | Posted on 2018-07-22 15:07:25
    

ตามที่ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการ “ประกวดจัดทำสปอตรณรงค์ Gen Z  รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้า” เพื่อการไม่สูบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2018 ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ตามความทราบแล้วนั้นคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามโครงการประกวดสปอตรณรงค์ Gen Z รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้า ปี 2018 ได้พิจารณาผลงานและตัดสินผู้ที่ได้ผ่าน “เข้ารอบสุดท้าย” ไปเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

                       


หมายเลขที่ 1 ทีม “หนุนและป่าของเขา Studio” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                        
หมายเลขที่ 2 ทีม “หวานเจี๊ยบ Studio” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                        
หมายเลขที่ 3 ทีม “Gen C-G” วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)                        
หมายเลขที่ 4 ทีม “Them 2” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

                       

โดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย จะจัดให้มีงานประกาศผลรางวัลในช่วงเดือนสิงหาคม 2561
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 08 1149 6824 หรือ 0 2713 0497

 
 PDF : Ad-No-Smoke.pdf