ข่าวกิจกรรม | Activities News

ภารกิจ พิชิตพนัน กับฟุตบอลโลก 2018 ภารกิจ พิชิตพนัน กับฟุตบอลโลก 2018

by admin | Posted on 2018-07-14 14:14:23
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ร่วมกับ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ในฐานะคณะทำงานประสานงานขับเคลื่อนความร่วมมือในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 ร่วมกันจัด เวทีเสวนา “ภารกิจพิชิตพนัน บอลจบ งานไม่จบ” มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามความร่วมมือในการป้องกันเด็กและเยาวชนชนจากพนันออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ซึ่งภายในงานได้มีการนำเสนอข้อมูลจากภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ได้นำเสนอการสำรวจข้อมูลและรายงานผลการเฝ้าระวังสื่อที่เผยแพร่เนื้อหาส่งเสริมการเล่นพนันออนไลน์ ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ Facebook , Line , Youtube , Twitter และ Website แก่สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบุษบา โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร


 PDF : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด