ข่าวกิจกรรม | Activities News

ยท.ศึกษาดูงานต่างประเทศ ครั้งที่ 4 ยท.ศึกษาดูงานต่างประเทศ ครั้งที่ 4

by admin | Posted on 2018-07-11 16:01:28
ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท) จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และเชื่อสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรขององค์กร โดยการศึกษาดูงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ อัครราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ ให้การต้อนรับ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ระบบการศึกษา เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวสิงคโปร์" 


 PDF : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด