ข่าวประชาสัมพันธ์ | Public Reletions News

ใบประกาศนียบัตรโครงการ Stop Drug Start Change ใบประกาศนียบัตรโครงการ Stop Drug Start Change

by admin | Posted on 2018-07-07 23:14:08
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เปิดให้ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรดิจิทัล สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ “Stop Drugs : Start Change เลิกยา...กล้าเปลี่ยน" 


 PDF : Certificate.pdf