ข่าวกิจกรรม | Activities News

วัยรุ่นทั่วไทยผุดสื่อรณรงค์ สู้ภัยยาสูบ-ยาเสพติด วัยรุ่นทั่วไทยผุดสื่อรณรงค์ สู้ภัยยาสูบ-ยาเสพติด

by admin | Posted on 2018-06-27 19:29:58
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ที่กระทรวงวัฒนธรรม นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวและมอบรางวัลผลการแข่งขันการประกวดจัดทำสื่อรณรงค์ประเภทสปอตโฆษณา ในหัวข้อ “บุหรี่ต้นทางสู่ยาเสพติด” ระดับอุดมศึกษา และหัวข้อ “Stop Drugs Start Change” ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2561 จัดโดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย(ยท.) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)


 PDF : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด