ข่าวกิจกรรม | Activities News

ยท. เสริมพลังอาชีวะต่อต้านยาเสพติด ยท. เสริมพลังอาชีวะต่อต้านยาเสพติด

by admin | Posted on 2018-06-07 17:55:36
เมื่อวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำต้านยาเสพติด ระดับอาชีวศึกษา จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมีแกนนำนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 90 คน จัดขึ้น ณ โรงแรมสุโขทัยพรเจริญ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย


 PDF : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด