ข่าวกิจกรรม | Activities News

ยท.เติมความรู้ นศ.ประกวดสปอตโฆษณาฯ ยท.เติมความรู้ นศ.ประกวดสปอตโฆษณาฯ

by admin | Posted on 2018-05-29 19:43:27
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 413 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการประกวดจัดทำสปอตรณรงค์ Gen Z รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อการไม่สูบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2018 โดยมีนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ เข้าร่วมกว่า 60 คน


 PDF : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด