ข่าวประชาสัมพันธ์ | Public Reletions News

ใบสมัคร (ระดับมัธยมศึกษา / ปวช. และเทียบเท่า) โครงการ “เปิดพื้นที่สร้างสรรค์การผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2561 ใบสมัคร (ระดับมัธยมศึกษา / ปวช. และเทียบเท่า) โครงการ “เปิดพื้นที่สร้างสรรค์การผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2561

by admin | Posted on 2018-05-13 22:52:03
ใบสมัคร โครงการ “เปิดพื้นที่สร้างสรรค์การผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2561


 PDF : register_tyi.pdf