ข่าวกิจกรรม | Activities News

ยท.จัดเวทีรับฟังเพื่อพัฒนาการศึกษาของคนไทย ภาตใต้ ยท.จัดเวทีรับฟังเพื่อพัฒนาการศึกษาของคนไทย ภาตใต้

by admin | Posted on 2018-04-16 13:45:29
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้กลุ่มเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 3 ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดเวทีรับฟังเสียงสะท้อนของคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2561 โดยมี นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา นางเกื้อกูล ชั่งใจ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ผศ. ดร.อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาจารย์จำนง หนูนิล ครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเด็กและเยาวชนกว่า 60 คน เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น ณ โรงแรมเดอะ ทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช


 PDF : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด