2018/03/09
วันนี้ (9 มีนาคม 2561) เวลา 10.30 นาฬิกา ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มส ..อ่านต่อ
2018/03/10
เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสหพันธ์ชาวหนุ่ม นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชา ..อ่านต่อ
2018/03/06
วันนี้ (6 มีนาคม 2561) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธ ..อ่านต่อ