ศูนย์ข่าวยุวทัศน์

ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไ[..]
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
วันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 นาฬิกา ณ ลานกิจกรรม ซอย 5 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน สถาบันย[..]
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
วันนี้ (6 มีนาคม 2561) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธ[..]
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
      เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสหพันธ์ชาวหนุ่ม นครหลวงเวียงจันทร์ สาธา[..]

หน้าที่แล้ว...4567...หน้าถัดไป