ศูนย์ข่าวยุวทัศน์

ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) แล[..]
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
เมื่อระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2560 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร นำโดย นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศร[..]
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา นายสิรวิชญ์ โรจน์วัฒนาศิริ เลขาธิการเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเ[..]
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมอู่ตะเภา โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้[..]

หน้าที่แล้ว...2345...หน้าถัดไป