ศูนย์ข่าวยุวทัศน์

ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา นายสิรวิชญ์ โรจน์วัฒนาศิริ เลขาธิการเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเ[..]
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมอู่ตะเภา โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้[..]
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะผู้บริหารสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมเวทีสาธ[..]
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุง[..]

หน้าที่แล้ว...2345...หน้าถัดไป