ศูนย์ข่าวยุวทัศน์ | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความเป็นมา รัฐบาลได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่ว[..]
ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2713 0497 ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561 [..]

1