ศูนย์ข่าวยุวทัศน์ | ข่าวกิจกรรม

ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมอู่ตะเภา โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้[..]
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะผู้บริหารสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมเวทีสาธ[..]
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุง[..]
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 12.30 นาฬิกา นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กร[..]

หน้าที่แล้ว123หน้าถัดไป